เรียนจบการเงินมา ทำงานอะไรได้บ้าง

 

เคยเจอคำพูดนี้ไหม  “ทำไมไม่เรียนบัญชี  เรียนการเงินโอกาสหางานทำยากนะ”  หรือ “โอ้ยไม่มีใครเขาจ้างคนจบการเงินหรอกมันไม่คุ้ม”   ได้ยินแล้วปี๊ดแตกไหม เด็ก Finance ทั้งหลาย  ถ้ารู้สึกไม่ดีก็เก็บไว้นะอย่าไปสนใจ เพราะเส้นทางการทำงานของคนที่จบการเงินมานั้นก็ใช่ว่าจะดูไม่สดใส เพราะคุณสมารถสมัครงานเพื่อเข้าทำงานได้หลากหลายสายงาน และมีโอกาสเติบโตเช่นเดียวกัน  ว่าแล้วมาดูกันเลยว่า มีสายงานอะไรที่อ่าแขนรับเด็ก Finance บ้าง

สำหรับผู้ที่จบการศึกษาทางด้านการเงิน ไม่ว่าจะเป็น บริหารธุรกิจบัณฑิต (การเงิน) หรือ เศรษฐศาสตรบัณฑิต (เศรษฐศาสตร์การเงิน) สิ่งแรกที่คิดกันคือการมองหางานธนาคาร(Banking)  ใช่ไหม ซึ่งแน่นอนว่านั่นเป็นเป้าหมายหลัง แต่ก็ยังมีสายงานที่เกี่ยวข้องอื่นๆ ด้วยนะ  เพราะคุณสามารถสมัครงาน เพื่อเข้าไปทำงานใน สายงานด้านหลักทรัพย์และวาณิชธนกิจ (Securities and Investment Banking) งานการเงินของบริษัท (Corporate Finance) และงานจัดการลงทุน (Fund Management) สำหรับสายงานต่างๆนั้น มีลักษณะการทำงานอย่างไรก็ตามมาดูกันเลย

เริ่มกันที่ งานธนาคาร (Banking) เน้นหน้าที่หลักคือปล่อยสินเชื่อ การวิเคราะห์เครดิต การวิเคราะห์ธุรกิจและโครงการ รวมถึงการจัดวงเงินสินเชื่อที่เหมาะสมกับธุรกิจของลูกค้า หรืออาจเน้นทางด้านการบริหารเงิน ทั้งสกุลเงินบาทและสกุลต่างประเทศ การเป็นดีลเลอร์ เทรดเดอร์ เหมาะกับคนที่มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์และตัดสินใจจากข้อมูลได้เร็วและดี

ด้านงานหลักทรัพย์และวาณิชธนกิจ นั้นส่วนใหญ่ แล้วคนที่จบ Finance จะเข้าไปทำหน้าที่ นักวิเคราะห์หลักทรัพย์ (Securities Analyst) และเป็นวาณิชธนากร หรือที่เรียกว่า Investment Banker (IB) ให้คำแนะนำแก่ลูกค้าในการจัดโครงสร้างทางการเงิน หรือทำหน้าที่ด้าน Corporate Finance สำหรับบริษัทขนาดใหญ่ที่มีความต้องการทางการเงินหลากหลาย รวมทั้งให้คำปรึกษาในการนำบริษัทเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ และนำหุ้นออกเสนอขายให้กับประชาชน (IPO) โดยจะช่วยทำเอกสาร ช่วยประเมินมูลค่าหุ้น ช่วยนำเสนอต่อผู้ลงทุน และอาจจะช่วยดูแลหุ้นหลังจากเข้าไปทำการซื้อขายในตลาดแล้วสักระยะหนึ่ง และให้คำแนะนำเกี่ยวกับการเข้าซื้อกิจการและการควบรวมกิจการอีกด้วย

หากไม่ชอบงานด้านการเงินในสถาบันการเงินก็ต้องนี่เลย เข้าไปสู่การทำงานองค์กร (Corporate Finance) ตำแหน่งสุดของสายงานนี้คือ หัวหน้าเจ้าหน้าที่บริหารทางการเงิน (Chief Financial Officer) หรือ CFO  คนที่จบ Financial  เมื่อเข้าไปทำงานการเงินใจองค์กร จะมีทำหน้าที่จัดหาเงินมาใช้ในการดำเนินกิจการอาทิ ใช้ส่วนของทุน (Equity) ใช้เงินกู้ยืม (Debt) ใช้เครดิตทางการค้า (Supplier’s Credit) ใช้ตราสาร เช่น หุ้นกู้แปลงสภาพ ก็เป็นตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน ใบสำคัญแสดงสิทธิ (Warrant) ก็เป็นอนุพันธ์ของตราสารทุน เป็นต้น นอกจากการจัดหาเงินแล้วก็ต้องดูแลการใช้เงิน และจ่ายเงิน เช่น การซื้อวัตถุดิบ การควบคุมจำนวนสินค้าระหว่างผลิต การควบคุมลูกหนี้การค้าในกรณีที่มีการให้เทอมเครดิตกับผู้ซื้อ และการจัดเก็บหนี้ให้มีประสิทธิภาพ

 


งานธนาคาร ยุคใหม่ที่มากกว่า ฝาก ถอน ปล่อยสินเชื่อ

 

เมื่อเอ่ยถึงงานธนาคาร ภาพเดิมของพนักงานธนาคารคือการให้บริการ รับฝาก-ถอน หรือเปิดบัญชีเพียงอย่างเดียว หากจะคิดอีกภาพหนึ่งขึ้นมาก็คือในเรื่องของการปล่อยสินเชื่อ ปัจจุบันธนาคารแต่ละแห่งจะมีธุรกิจหลัก ๆ ที่ให้บริการอยู่หลายด้าน ดังนั้นตำแหน่งงานธนาคาร จึงแบ่งออกเป็นหลายประเภท ตามลักษณะการให้บริการของธนาคาร อาทิ งานบริการด้านการเงิน งานบริการลูกค้า งานบริการด้านบัตรเครดิต สินเชื่อบุคคล สินเชื่ออสังหาริมทรัพย์ งานบริการรับฝากเงิน งานบริการด้านการบริหารสินทรัพย์ งานสินเชื่อพาณิชย์ งานบริการบริหารเงินสด งานการบริการเงินทุน งานบริการด้านหลักทรัพย์ และงานบริการด้านเงินกู้สำหรับธุรกิจ  ลักษณะงานที่เกี่ยวข้องกับงานธนาคาร  นั้นมีหลากหลาย  รวมไปถึง  การแสวงหาลูกค้าสำหรับลงทุน ทั้งการทำประกันภัย ประกันชีวิต    ตลอดจน ให้ความรู้เกี่ยวกับการเงิน การลงทุน วางแผนและวิเคราะห์ทางการเงินการบริหารเงินทุน  การรับผิดชอบจัดทำรายการประจำวันของธุรกรรมทางการเงิน  ติดต่อประสานงานทางด้านข้อมูลการรับ-จ่ายเงินกับคู่ค้า  ควบคุมและติดตามบัญชีลูกหนี้

ยิ่งในยุคดิจิทัลแล้วงานธนาคารยังมีอีกหลายตำแหน่งที่มีขึ้นเพื่อทำให้การบริการของธนาคารเป็นเลิศอาจเป็นงานที่ไม่เกี่ยวข้องกับเรื่องเงินทองเลยก็ได้  อาทิ ฝ่ายบริการลูกค้า  ฝ่ายดูแลภาพลักษณ์องค์กร ส่วนงานที่ทำงานมวลชนสัมพันธ์ ส่วนงานพัฒนาธุรกิจ

ตำแหน่งงานธนาคารที่เกี่ยงข้องกับกิจการด้านการเงิน เปิดรับสมัครผู้เรียนจบมาจากหลากหลายสาขา เพราะโอกาสที่จะได้งานธนาคารนั้นค่อนข้างกว้าง หากทำงานด้านการเงิน ผู้ที่เรียนจบมาจากคณะบริหารธุรกิจบัณฑิต (สาขาการเงิน) หรือ เศรษฐศาสตรบัณฑิต (สาขาเศรษฐศาสตร์การเงิน) ก็มีโอกาสที่จะได้งานนี้ หรือสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการธนาคาร เช่น คณะบริหารธุรกิจ (สาขาการเงิน และการธนาคาร) คณะวิทยาการจัดการ (สาขาการเงิน และการธนาคาร) คณะเศรษฐศาสตร์ (สาขาการเงิน และการธนาคาร)

แต่สำหรับผู้ที่จบมาไม่ตรงสาขาหากต้องการสมัครงานธนาคารในตำแหน่งที่เกี่ยวกับกิจการการเงินอะไร หากคิดว่าตนเองมีคุณสมบัติตรงกับที่นายจ้างต้องการ ก็สามารถสมัครงานธนาคารได้ เพียงแต่เราต้องพิจารณาให้รอบคอบก่อนตัดสินใจสมัครงาน โดยดูว่าเรามีงานที่ตรงกับความต้องการในตำแหน่งงานเหล่านั้นหรือไม่  ส่วนสายงานบริการ นั้น มักเปิดกว้างรับผู้จบการศึกษาหลากหลายสาขาไม่จำกัดว่าเป็นสายวิทย์หรือศิลป์

สำหรับคุณสมบัติของผู้ที่จะสมัครงานธนาคาร  โดยทั่วไปแล้ว ต้องเป็นคนที่มีบุคลิกภาพดีน่าเชื่อถือ   มีใจรักในงานบริการ   สามารถทำงานภายใต้แรงกดดันได้  มีความขยัน และอดทน มีความสามารถด้านการสื่อสาร  การอธิบาย การให้ข้อมูล  และที่สำคัญมากๆคือ ต้องมีความละเอียดรอบคอบในการจัดการข้อมูล

หากคุณกำลังหางานและมีคุณสมบัติตรงตามที่กล่าวมา งานธนาคาร เป็นอีกหนึ่งทางเลือก และเป็นงานที่จะทำให้คุณได้เรียนรู้ในหลายๆทักษะไม่ว่าจะความรอบครอบ การเข้าสังคม การจัดการปัญหาเฉพาะหน้า หากเตรียมตัวดีแล้วก็ส่งใบสมัครไปได้เลย


ทำไมเด็กจบใหม่ถึงหางานยาก เรื่องนี้มีเหตุผล

เด็กจบใหม่ ก็ยากหน่อยนะที่จะหางานทำ ความคิดแบบนี้มีมากันทุกยุคสมัย แน่นอนว่าองค์กรย่อมอยากได้คนพร้อมใช้งานมากกว่าคนที่ต้องลงทุนในการฝึกฝน แต่มันก็ไม่ทั้งหมดไม่อย่างนั้นแล้ว คนเราจะหางานทำได้ยังไงถ้าองค์กรไม่รับเด็กจบใหม่ คิดดีๆสิ พี่เก่าๆที่อยู่ในองค์กรก็เคยเป็นเด็กจบใหม่ทั้งนั้น นั่นก็น่าจะทำให้เรารู้แล้วใช่ไหมว่าไม่ใช่เด็กจบใหม่ทุกคนจะถูกปฏิเสธ มันต้องมีเหตุผลในการปฏิเสธเด็กจบใหม่เข้าทำงานจริงไหม เหตุผลที่ว่านั้นมีอะไรบ้าง เรามาดูกัน และบอกเลยว่าถ้าคุณคือเด็กจบใหม่ที่กำลังหางานทำ หากจัดการแก้ไขปิดช่องของสาเหตุเหล่านี้ได้โอกาสหางานได้ย่อมมีสูงแน่นอน
1. เหตุผลยอดนิยม ไม่มีประสบการณ์การทำงานมาก่อน นักศึกษาจบใหม่หลายคนใช้เวลาช่วงที่เรียนมหาวิทยาลัยไปกับการเรียนหนังสือเพียงอย่างเดียว และใช้เวลาว่างไปกับการเที่ยวเล่น บริษัทมักจะต้องการคนที่เคยมีประสบการณ์การทำงานมาก่อน ซึ่งหากเราไม่มีประสบการณ์การทำงานเลย ก็อาจเป็นเรื่องยากที่จะได้งาน ดังนั้น การทำงาน Part-Time หรือฝึกงานในช่วงที่เรียนมหาวิทยาลัยจึงเป็นสิ่งสำคัญมาก
2. หนึ่งเหตุผลสำคัญที่ทำให้คนส่วนใหญ่ไม่ได้งานก็คือ ขาดทักษะหรือความสามารถที่เพียงพอและเหมาะสมกับตำแหน่งที่สมัครไป รวมถึงไม่มีอะไรที่โดดเด่นแตกต่างจากคนอื่น ๆ ควรระบุคุณสมบัติที่โดดเด่นของตัวเอง ลงไปไปในเรซูเม่ และควรมีทักษะสำคัญอีกอย่างหนึ่งที่ไม่ว่าอาชีพหรือคนทำงานในตำแหน่งใดก็ตามควรจะมีก็คือทักษะการเข้าสังคม และการสื่อสาร
3. เรซูเม่และจดหมายสมัครงานเป็นสิ่งแรกที่จะทำให้บริษัทได้รู้จักกับผู้สมัครและเป็นตัวตัดสินว่าจะเรียกไปสัมภาษณ์งานหรือไม่ หากเรซูเม่และจดหมายสมัครงานไม่น่าสนใจ ก็คงพลาดโอกาสในการได้งาน จึงควรศึกษาวิธีการเขียนจดหมายสมัครงานที่มีประสิทธิภาพ และสิ่งที่ควรทำและไม่ควรทำในการเขียนเรซูเม่ให้ดีแล้วนำมาปรับใช้ให้เหมาะสม
4. ขาดทักษะในการสัมภาษณ์งาน หากไม่มีการเตรียมตัวให้พร้อมก่อนที่จะไปสัมภาษณ์งาน เช่น ไม่ศึกษาข้อมูลองค์กร ไม่ศึกษาเส้นทางการเดินทาง และไม่ฝึกตอบคำถามสัมภาษณ์งาน ก็ทำให้เสียโอกาสดีๆไปเลย สิ่งที่ควรทำคือการซ้อมสัมภาษณ์งานในสถานการณ์จำลอง และศึกษาเทคนิคการตอบคำถามซึ่งมีผู้แนะนำไว้มากมาย
5. ไม่ได้งานเพราะเกิดจากการละเลยการเข้าสังคม ขาดความสัมพันธ์กับคนรอบตัว เช่น รุ่นพี่ในสถาบันการศึกษา หรือ กับหน่วยงานที่ไปฝึกงาน บางครั้งความสัมพันธ์ในลักษณะนี้นำมาพิจารณาการรับคนเข้าทำงานได้ ในกรณีที่ต้องการคนที่สามารถมาอยู่ในทีมได้การเลือกคนที่รู้จักในระดับหนึ่งเข้ามาทำงานย่อมดีกว่าการเลือกคนที่องค์กรไม่รู้จักเลย


เด็กจบใหม่ ฟังทางนี้ สิ่งที่ต้องเตรียมตัวก่อนไปสมัครงาน มีอะไรบ้าง

 

หลายคนที่เมื่อจบการศึกษามาแล้ว เกิดภาวะเคว้งคว้าง เมื่อต้องเข้าสู่ช่วงเวลาของการหางานทำ นั่นเพราะยังขาดการเตรียมตัวที่ดี สถานศึกษาหลายแห่งมีการอบรมสำหรับว่าที่บัณฑิตว่าต้องเตรียมตัวอย่างไรบ้าง แต่เราก็ยังเจอว่าเด็กจบใหม่หลายคนเมื่อต้องหางานทำกลับอยู่ในภาวะสุญญากาศ คือ ไม่รู้จะเริ่มยังไง ไม่รู้ต้องทะไร วันนี้เรามาทบมวนกันดีกว่าว่าเมื่อคุณกำลังจะเข้าสู่ตลาดแรงงาน ต้องหางานทำ ก่อนไปสมัครงานคุณต้องเตรียมอะไรบ้าง

 1. มองหางาน เข้าไปที่ เว็บไซด์หางาน หรือ เว็บไซต์สมัครงาน โดยค้นหาจากคำว่า สมัครงาน หรือ หางาน จะพบผู้ให้บริการจำนวนมาก เลือกใช้บริการได้มากกว่า 1 เว็บไซต์ ทั้งนี้ต้องดูความน่าเชื่อถือของผู้ให้บริการด้วย บริการส่วนใหญ่มักไม่มีค่าใช้จ่าย คุณจะสามารถหาตำแหน่งงานว่าง และ ฝากประวัติสมัครงานไว้ได้ หรือ แม้แต่ สื่อออนไลน์หรือสังคมออนไลน์ ก็กลายเป็นแหล่งข้อมูลที่สำคัญในการหางาน  โดยทั่วไปแล้วบริษัทนานาชาติมักจะมี facebook, twitter หรือ linkedin
 2. ประเมินตนเอง ว่าชอบงานแบบไหน ทำงานลักษณะใดได้ดี วางแผรอนาคตว่าอีก 3 ปี จะมีชีวิตแบบไหนลองมองหางานที่ตรงกับความต้องการและความสามารถ จัดทำรายการงานที่สนใจออกมาอย่างน้อย 5 ตำแหน่งงานหรือ 5 สายงาน หาข้อมูลเพิ่มเติมในเรื่องการเตรียมตัว
 3. เตรียม CV หรือใบเขียนประวัติโดยย่อ ลองหารูปแบบที่ดีๆในอินเตอร์เนต เพื่อเอกสารของคุณจะได้ดูเป็นทางการและมีความเป็นมืออาชีพ แนะนำว่าพยายามครีเอทรูปแบบการนำเสนอให้มีความโดดเด่น สำหรับคนที่ไม่เคยทำงานมาก่อน ให้คุณเขียนเน้นทักษะที่คุณได้รับจากประสบการณ์ต่างๆ และประสบการณ์เหล่านั้นจะเป็นประโยชน์ต่อบริษัทอย่างไร  นอกจากนี้ต้องเช็คหลักภาษาและคำถูกผิดในเอกสารด้วย
 4. ฝึกฝนทักษะที่จำเป็น อาทิ การเขียนและพูดภาษาอังกฤษ  รวมถึงภาษาต่างประเทศอื่นๆ เป็นทักษะที่จำเป็นในการเข้ารับการสัมภาษณ์  ทักษะอื่นๆ อาทิ การใช้เทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับงาน อย่างน้อยคือ คอมพิวเตอร์  ทักษะการสื่อสาร ทักษะการปรับตัวในสถานการณ์ต่างๆ
 5. เตรียมพร้อมในการรับมือการสัมภาษณ์ หลักการในการสัมภาษณ์คือแสดงให้เห็นถึงความใส่ใจในบริษัทนั้นๆ เพื่อให้เขาเห็นว่าคุณมีความตั้งใจและสามารถทำงานได้อย่างดีถ้าได้รับคัดเลือก   และนายจ้างส่วนใหญ่มักจะจบการสัมภาษณ์ด้วยการถามคำถามว่าคุณอยากจะถามอะไรเขาหรือไม่  คุณควรเตรียมคำถามไว้หนึ่งหรือสองคำถาม
 6. เรียนรู้เรื่องกาลเทศะให้ดี ทั้งในเรื่องการแต่งกายให้เหมาะกับงานที่ไปสมัคร รวมถึงวัฒนธรรมขององค์กรที่ไปสมัครงาน อาทิ หากไปสมัครงานบริษัทญี่ปุ่นการแต่งกายต้องสุภาพ เรียบร้อย มารยาทในการเข้าสู่ห้องสัมภาษณ์ต้องทำอย่างไร ต้องศึกษาให้รู้ หากไปสมัครงานในองค์กรที่ไม่ค่อยเน้นเรื่องความเป็นทางการก็ควรรู้จักแต่งกายให้ดูมีชีวิตชีวา

 

 

 

 

 

 


อาชีพสร้างเงินล้านในยุคดิจิทัล เนื้อหอมชนิดที่องค์กรไหนก็อยากได้ตัว

 

โลกการทำงานยุคดิจิทัล เกิดอาชีพใหม่ๆขึ้นมากมายแล้วอาชีพเหล่านี้ยังเปิดโอกาสให้คนหางานที่ไม่ได้จบมาตรงสายสามารถสมัครเข้าทำงานได้ด้วยเพราะหลากตำแหน่งงานสามารถเรียนรู้และพัฒนาได้เมื่อได้เข้าไปทำงานแล้ว วันนี้เราอยากนำเสนอ อาชีพสร้างเงินล้านในยุคดิจิทัล คิดว่าจะเป็นประโยชน์สำหรับคนหางานทุกคน  เรามาดูกันเลยดีกว่ามีอาชีพอะไรบ้าง

 1. Website Designer ร้านค้าหรือองค์กรไหนจำเป็นต้องเว็บไซต์หรือ Application สำหรับเป็นช่องทางนำเสนอสินค้าและบริการรวมทั้งใช้เป็นช่องทางการสื่อสารกับลูกค้า การสร้างเว็บไซต์ หรือ Application นอกจากจะเน้นความสวยงามแล้ว การนำเสนอ ความน่าสนใจ ความสะดวก รวมทั้งการเพิ่มประสบการณ์ที่แปลกใหม่ในเว็บไซต์สำหรับลูกค้าที่เข้ามาเยี่ยมชมก็เป็นสิ่งสำคัญที่องค์กรร้านค้าต่างๆ ดังนั้น อาชีพ “Website Designer   หรือ นักออกแบบเว็บไซต์” จึงสำคัญและเป็นที่ต้องการมาก
 2. Mobile Application Developer “นักพัฒนาเเอปพลิเคชั่นบนสมาร์ทโฟน” อาชีพนี้เติบโตขึ้นมากในช่วง 2-3 ปีทีผ่านมานี้ตามการการปรับเปลี่ยนธุรกิจมาสู่โลกดิจิทัลที่รองรับพฤติกรรมผู้คนอย่างเต็มรูปแบบ จึงเป็นอีกหนึ่งอาชีพที่ค่าตอบแทนสูงและถูกแย่งชิงตัวมากที่สุดอย่างไม่ต้องสงสัย
 3. Digital Designer “นักออกแบบดิจิทัล” คือ คนที่สามารถออกแบบทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อให้สามารถนำไปวางและใช้สื่อสารบนโลกดิจิทัลได้อย่างมีประสิทธิผล เช่น แถบโฆษณาบนเว็บไซต์ (Website Banner) สื่อสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้แบรนด์สินค้า (Digital Ads) รวมถึงการออกแบบสื่อออนไลน์ทุกประเภทเพื่อทำให้ลูกค้าหรือผู้เข้าชมเว็บไซต์เกิดความประทับใจ
 4. Digital Copywriter “นักเขียนสำหรับสื่อออนไลน์” ข้อมูลบน Digital Platform มีมากมายมหาศาลการที่จะทำให้สิ่งที่เรานำเสนอน่าสนใจต้องใช้คำที่เหมาะสมและมีประสิทธิผลบนเว็บไซต์หรือภาพโฆษณาบนสื่อออนไลน์ ต้องเข้าใจพฤติกรรมผู้คนบนโลกออกไลน์โดยคนที่จะทำหน้าที่นี้คือนักเขียนสื่อออนไลน์นั้นเอง
 5. Marketing Analyst “นักวิเคราะห์ทางการตลาด” ที่เป็นมากกว่านักการตลาดแต่เป็น Keyman สำคัญที่จะทำให้ธุรกิจนั้นๆ เพระทำหน้าที่วิเคราะห์พฤติกรรมของผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลง เพื่อนำมาทำกลยุทธที่สามารถแย่งชิงความได้เปรียบและส่วนแบ่งการตลาดจากคู่แข่งได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
 6. Digital Marketer “นักการตลาดดิจิทัล” เป็นอาชีพที่เนื้อหอมมากเพราๆเป็น ผู้มีทักษะที่เรียกว่า All in One เป็นและทำได้ทุกอย่างในงานสายการตลาดและดิจิทัล ทั้ง Social Media / Search Engine Marketing / Email Marketing / การเลือกใช้สื่อออนไลน์ที่เหมาะสม / การวางเเผนงบการตลาด / การวางแผนจัดการงานด้าน Creative และแม้แต่ด้าน Content หากสามารถเข้าไปทำงานในตำแหน่งงานนี้ได้ ค่าตอบแทนงามๆจะตามมาแน่นอน

สำหรับใครที่กำลังหางานอยู่แล้วตรวจสอบแล้วมีความสนใจและมีความสามารถในตำแหน่งงานที่ว่ามาก็ลองสมัครงานในตำแหน่งนั้นดูก็ไม่เสียหายอาจพออาชีพที่ชอบและรายได้ที่น่าพอใจ

 

 


สร้างเสรีภาพด้านการเงินด้วยการหางานพิเศษ

สถานการณ์ทางเศรษฐกิจในตอนนี้มีอัตราเงินเฟ้อสูง เปลี่ยนงานใหม่ ผลิตภัณฑ์อุปโภคบริโภคราคาแพงปรับนิสัยสูงมากขึ้นรายจ่ายในแต่ละส่วนที่มากขึ้นมาทำให้การมีรายได้เพียงแต่ทางเดียวน้อยเกินไปอีกต่อไปสำหรับผู้ใดกันแน่สถานที่ทำงานประจำอยู่ จะดีมากแค่ไหนถ้าเกิดสามารถหางานพิเศษเพื่อเป็นการหาเงินจากหลายทางยิ่งพวกเราดำเนินงานคิดเงินได้เร็วเท่าไรยิ่งทำให้พวกเราสามารถมีความยั่งยืนมั่นคงด้านการเงินเร็วขึ้นแค่นั้น จะต้องเห็นด้วยว่าในตอนนี้การมีรายได้ทางเดียวน้อยเกินไปอีกต่อไป ไหนจะการเดินทางไปดำเนินการในทุกๆวันมีค่าใช้จ่าย ค่าพาหนะ ค่าของกิน ค่าสิ่งของเครื่องใช้ต่างๆทำให้พวกเราจำเป็นต้องมัธยัสถ์เพื่อเงินในแต่ละเดือนพอเพียง การประหยัดค่าครองชีพยังไม่ใช่แนวทางแก้ที่ดีเยี่ยมที่สุด แล้วก็มั่นใจว่าการทำงานประจำของทุกคนต้องมีวันหยุดและก็ขณะว่างข้างหลังเลิกงานซึ่งเวลาในส่วนนี้มีค่าคุณ สามารถหางานพิเศษเพื่อทำเสริมเพิ่มรายได้ให้กับคุณได้ พวกเราจะมองเห็นได้ทั่วๆไปว่าเริ่มมีพนักงานบริษัทออกขายของตามตลาดนัดในตอนวันหยุดเสาร์อาทิตย์บางคนใช้แนวทางการทำงานผ่านอินเตอร์เน็ตเพื่อเป็นการหาเงินเสริมเติมไม่ว่าจะเป็นการรับพิมพ์รายงาน การรับแปลข่าวสาร ถ้าหากท่านที่มีฝีมือสำหรับการดีไซน์กราฟิกก็จะมีการรับทำภาพตัดแต่งเพื่อหาเงินอีกวิถีทางหนึ่ง การหางานพิเศษทำเพิ่มอีกก็เลยเป็นโอกาสที่จะทำให้ท่านมีรายได้มากขึ้นเพราะว่างานประจำสิ่งเดียวน้อยเกินไปอีกต่อไป เมื่อท่านมีรายได้หรือเงินปริมาณหนึ่งสามารถนำเงินในส่วนนั้นไปลงทุนเพิ่มเติมอีกแล้วก็ต่อยอดธุรกิจที่คุณมุ่งหวังเอาไว้ในอนาคตการวางเป้าหมายทางด้านการเงินที่ดีจะช่วยทำให้คุณมีความมั่นคงและยั่งยืนได้เร็วขึ้นไม่จำเป็นที่จะต้องมาวิตกกังวลหรือกลุ้มใจกับสถานการณ์ทางเศรษฐกิจในตอนนี้ที่มีความปั่นป่วนโดยเฉพาะอย่างยิ่งผลพวงจากสถานการณ์ทางเศรษฐกิจโลกที่มีการกระทบโดยตรง แล้วก็อย่างแรกที่คุณควรจะทดลองตรึกตรองความรู้ความเข้าใจในตัวคุณว่ามีความนิยมชมชอบทางด้านไหนเพื่อดึงความรู้ความเข้าใจพวกนั้นออกมาสร้างช่องทางทำเงินให้กับคุณ การมีรายได้แล้วก็มีเงินเก็บเป็นความปลอดภัยในชีวิตเพราะว่าในอนาคตพวกเราไม่รู้จักเลยว่าจะมีเรื่องรีบด่วนอะไรก็แล้วแต่เกิดขึ้นไม่ว่าจะป่วยไข้อุบัติเหตุซึ่งสิ่งต่างๆกลุ่มนี้ล้วนแต่สร้างแรงกดดันให้กับคุณก็เลยจะต้องสะสมเงินทองต่างๆไว้เพื่อความมั่นคงและยั่งยืนเนื่องจากถึงเวลาพวกเราบางทีอาจอ้อนวอนจากคนที่อยู่รอบข้างมิได้ การหางานพิเศษทำเพิ่มเติมอีกในขณะที่คุณมีงานประจำหรือนิสิตที่กำลังเรียนเป็นอีกหนึ่งทางที่จะช่วยทำ ให้ท่านมีรายได้เสริม สามารถเก็บไว้ซื้อเงินหรือฝากแบงค์เพื่อความยั่งยืนมั่นคงในชีวิตด้วยเหตุว่าอนาคตพวกเราอาจมีสิ่งที่มีความต้องการจำต้องใช้เงินมากขึ้นจากเรื่องต่างๆที่ไม่คาดคิด การมีเงินเดือนเพียงอย่างเดียวเป็นความเสี่ยงที่ละเลยมิได้ด้วยเหตุว่าชีวิตของพวกเรา พวกเราสามารถคิดแผนด้านการเงินที่ดีเพื่อเสรีภาพด้านการเงินในอนาคต


แนวทางหางานอปิ้งไม่มีอันตรายแล้วยังปลอดภัยจากบริษัทที่มีความน่าไว้ใจ

สำหรับวิธีการการหางานในตอนนี้ นอกเหนือจากการจะมองหาตำแหน่งงานที่พวกเรามีความชำนาญรวมทั้งรอบๆที่ตั้งของบริษัทเป เปลี่ยนงานใหม่ ็นอีกหนึ่งสิ่งที่พวกเราควรจะตรวจตราให้ดี เพราะว่าโน่นเป็นความปลอดภัยเพราะว่าบริษัทมีความมั่นคงและยั่งยืนรวมทั้งควรจะตรวจดูว่าถูกกฎหมายหรือเปล่าซึ่งในส่วนนี้แม้คนไหนกันที่มิได้พินิจอาจไม่รู้ในว่าการปฏิบัติการธุรกิจของบริษัทนั้นเป็นไปอย่างแม่นยำโดยชอบด้วยกฎหมายหรือเปล่า ซึ่งอาจจะทำให้พวกเรามีการเสี่ยงในระหว่างพวกเราดำเนินงานอยู่ที่บริษัทที่นั้น วันนี้ก็เลยขอเสนอแนะแนวทางหางานที่มีความปลอดภัยช่วยทำให้พวกเราไม่เสี่ยงเมื่อตกลงใจดำเนินงานกับบริษัทที่นี้ ในการหางานที่มีความปลอดภัยเชื่อมั่นได้ที่แรกก็คือจากเว็บประกาศรับสมัครงานที่เปิดให้บริการอยู่เยอะๆโดยเป็นศูนย์กลางประกาศรับสมัครงานเพื่อหาบุคลากรป้อนเข้าระบบ ก่อนที่จะทางบริษัทจะกระทำเรียกตัวผู้มาสมัครทำงานเพื่อสัมภาษณ์โดยบริษัทต่างๆมากมายกลุ่มนี้จึงควรสมัครสมาชิก ส่งข้อมูลบริษัท ใบรับรองบริษัท กับทางเว็บรวมทั้งจ่ายค่าใช้จ่ายที่เป็นค่าบริการทุกเดือนหรือทุกปี เพื่อใช้พื้นที่สำหรับการประกาศรับสมัครงานซึ่งต้องส่งเอกสารรวมทั้งได้รับการอนุญาตจากทางเว็บก่อนก็เลยจะสามารถประกาศรับสมัครงานได้โดยในส่วนนี้เป็นการคัดเลือกกรองจากทางเว็บเป็นระเบียบเรียบร้อยแล้ว ทำให้พวกเรามั่นอกมั่นใจได้ในระดับหนึ่งว่าบริษัทกลุ่มนี้มีความปลอดภัย สำหรับวิธีที่ 2 เป็นแนวทางที่ปลอดภัยอีกแนวทางหนึ่งซึ่งก็คือการติดต่อกรมการจัดหางานโดยพวกเราสามารถเข้าไปติดต่อได้ตามสาขาใกล้บ้านท่าน จุดเด่นของการติดต่อกรมการจัดหางาน ซึ่งก็คือผู้บังคับการติดต่อในสาขาที่ใกล้บ้านคุณโดยจะมีข้อมูลประกาศบนกระดานเป็นประกาศรับสมัครงานโดยส่วนมากจะเป็นบริษัทที่ตั้งอยู่ใกล้รอบๆสถานที่ราชการที่นี้ ทำให้พวกเราได้งานที่ใกล้บ้านแล้วก็ที่สำคัญได้รับการตรวจทานรวมทั้งการันตีจากกรมการจัดหางานเป็นระเบียบเรียบร้อยแล้วรวมทั้งอีกหนึ่งตรงนั้นก็คือสำนักงานประกันสังคมซึ่งสถานที่ที่นี้มีการติดประกาศจากสถานประกอบการเช่นกัน โดยทางบริษัทแจ่มแจ้งตำแหน่งงานที่ปรารถนารวมทั้งค่าจ้างรายเดือนโดยสามารถเลือกได้ตามที่ใจต้องการเล่น เชื่อมั่นได้ว่าบริษัทจำนวนมากพวกนี้ต่างได้รับการสำรวจจากทางหน่วยงานแล้วอย่างยอดเยี่ยมก่อนจะทำขึ้นป้ายประกาศให้กับสามัญชนทั่วๆไปดังนั้นแม้ผู้ใดกันอยากหางานอปิ้งไม่มีอันตรายแล้วยังปลอดภัยจากบริษัทที่มีความน่าวางใจสามารถเอาอย่างได้ตามเนื้อหาที่กล่าวมาในขั้นแรกเพื่อคุณมีความเชื่อมั่นและมั่นใจและก็สามารถปฏิบัติงานได้โดยสวัสดิภาพ การเลือกปฏิบัติงานกับบริษัทที่มีมาตรฐานรวมทั้งมีความปลอดภัยพวกเราสามารถเลือกได้ด้วยตัวเราเองแค่เพียงดูแล้วก็เลือกใช้บริการจากแหล่งให้ข้อมูลที่ถูกตามมาตรฐานเพียงเท่านี้คุณก็จะสามารถสมัครงานได้กับบริษัทที่มีความปลอดภัยได้ด้วยตัวคุณเอง


สมัครดำเนินการกับบริษัทขนาดกึ่งกลางดียังไง

การหางานในตำแหน่งที่ถูกใจบริษัทที่ใช่เป็นอีกเรื่องหนึ่งซึ่งสามารถสร้างความเจ็บปวดหัวให้กับคุณได้น่าฟังพวกเราต้องหาข้อมูลรอบด้านเกี่ยวกับบริษัทที่พวกเราปรารถนาเพื่อความมั่นใจและความเชื่อมั่น งานใหม่ สำหรับการตกลงใจดำเนินการกับบริษัทกลุ่มนี้ จนกระทั่งบางครั้งบางคราวกำเนิดความสับสนว่าจะเลือกดำเนินการบริษัทใหญ่หรือบริษัทขนาดกึ่งกลางดีมากกว่ากัน วันนี้พวกเราขอนำเสนอข้อมูลจุดเด่นของบริษัทขนาดกึ่งกลาง ถ้าพวกเราตกลงใจเลือกดำเนินการบริษัทที่นี้ บริษัทขนาดกึ่งกลางหรือกำลังเติบโตจะเป็นบริษัทที่มีขนาดหน่วยงานปริมาณบุคลากรไม่มากมายนะเป็นบริษัทที่พึ่งพิงเปิดทำธุรกิจมาขั้นต่ำ 2 ปีในเรื่องของความโตทางธุรกิจในส่วนนี้ขึ้นกับจำพวกสำหรับการทำธุรกิจของบริษัทนั้น สำหรับจุดเด่นของการเลือกสมัครงานกับบริษัทขนาดกึ่งกลางเป็นคุณจะได้รับความอบอุ่น สำหรับในการดูแลบุคลากรจากบริษัทอย่างทั่วถึงเนื่องจากว่าปริมาณบุคลากรยังไม่มีเท่าไรนักทำให้สามารถดูแลและก็จำนวนมากบุคลากรจะรู้จักกันแล้วก็คุณได้โอกาสเติบโตไปกับ บริษัทถ้าหากบริษัทสามารถบรรลุความสำเร็จได้ในอนาคต กระทั่งก้าวขึ้นเป็นบริษัทยักษ์ใหญ่ชั้นแนวหน้าของเมืองไทยและก็โน่นเป็นเหตุผลที่ทำให้ท่านมีการปรับเพิ่มเงินเดือนอย่างเร็ว โดยบริษัทขนาดกึ่งกลางจำนวนมากสำหรับเพื่อการรับสมัครบุคลากรได้เรทอัตรารายได้ที่สูงกว่าบริษัทใหญ่ส่วนใดส่วนหนึ่งเพื่อล่อใจเจ้าหน้าที่ที่มีความรู้ความเข้าใจสำหรับการดำเนินการด้านต่างๆเข้ามาดำเนินงานกับบริษัท ก็เลยจำต้องให้อัตราค่าแรงที่ดีสำหรับในการจูงใจบุคลากรและก็เมื่อคุณได้ทำงานช่องทางเติบโตมีสูงต่างกันกับบริษัทใหญ่เพราะเหตุว่าในบางตำแหน่งเมื่อคุณปฏิบัติงานไปจนถึงสุดทางจะกำเนิดทางตัน ไม่มีตำแหน่งรองรับที่สูงขึ้นเมื่ออายุงานคุณมากขึ้นเรื่อยๆก็เลยทำให้ท่านไม่มีช่องทางปรับฐานค่าจ้างรายเดือนขึ้นในปีนั้น ซึ่งถ้าหากคุณโชคร้ายอยู่ในส่วนของสายงานที่ได้โอกาสค่าตอบแทนรายเดือนตันจะมีผลให้คุณบีบคั้นเพราะเหตุว่าในแต่ละปีอัตราเงินเฟ้อมีการปรับพฤติกรรมสูงมากขึ้นแม้กระนั้นถ้าเกิดคุณยังค่าตอบแทนรายเดือนเหมือนเดิมโน่นจะทำทำให้ค่าใช้สอยคุณสูงมากขึ้นตอนที่ค่าตอบแทนรายเดือนเหมือนเดิมแม้กระนั้นการทำงานกับบริษัทขนาดกึ่งกลางช่องทางค่าจ้างรายเดือนเพิ่มแล้วก็ปรับมีสูงเกินไปกว่า ก็เลยเป็นจุดเด่นที่คุณสามารถตกลงใจเลือกดำเนินการกับบริษัทขนาดกึ่งกลางรวมทั้งชอบมากับค่าตอบแทนรายเดือนที่ดีนั่นก็เป็นแรงกดดันรอบด้านด้วยเหตุว่าเป็นบริษัทที่กำลังเติบโตแรงกดดันรวมทั้งความท้าใหม่ๆมักเกิดขึ้นเสมอมีผลทำให้เป็นอีกหนึ่งหนทางของการสมัครเข้าทำงานงานสำหรับทุกคนที่ถูกใจความท้าแล้วก็ถูกใจการบุกเบิก ได้ใช้ความรู้เต็มกำลัง ละปรารถนาแสดงประสิทธิภาพสำหรับเพื่อการดำเนินการเนื่องจากคุณจะได้ทำอะไรอีกมากหรือเป็นผู้ริเริ่มในสายงานของบริษัทซึ่งจุดเด่นในส่วนนี้จะมีผลให้คุณมีประสบการณ์แล้วก็วิชาความรู้


งานธุรการเป็นงานแกงจับฉ่ายประจำสถานที่ทำงานใช่หรือไม่

สำหรับงานธุรการหลายท่านเห็นว่ามันเป็นงานที่ออกจะกว้างสำหรับในการดำเนินงานจริงหลายๆคนเรียกว่ามาแกงจับฉ่ายหรือทำสารพันอย่างในสถานที่ทำงานเพราะว่าชื่อของมันก็บอกอยู่แล้วว่าธุรการ หางาน ก็คือการเป็นธุระจัดแจงต่างๆให้กับแผนกต่างๆข้างในหน่วยงานหรือบริษัทแต่ว่าในบางที่นั้นก็จะห่วยๆสำหรับตำแหน่งนี้อาจจะเป็นไปได้ว่าจะมีธุรการสำหรับแผนกขาย ธุรการสำหรับแผนกซื้อ หรือธุรการบัญชีซึ่งบางทีอาจจะจะต้องรวมทั้งการดูแลบัญชีกล้วยๆก่อนจะส่งเอกสารทั้งสิ้นให้กับแผนกบัญชีหรือคนรับทำบัญชีฯลฯซึ่งสำหรับในการดำเนินการจริงนั้นขึ้นกับแนวนโยบายของแต่ละบริษัทรวมทั้งแต่ละหน่วยงานว่าว่างงานตำแหน่งนี้ไว้แบบใดบ้างมีบทบาทอะไรแล้วก็คนใดกันที่กำลังมองหางานในตำแหน่งนี้บอกเลยว่าสกิลความรู้ความเข้าใจของคุณนั้นจำเป็นจะต้องครอบคลุมในหลายด้านไม่ว่าจะเป็น วุฒิการศึกษาอย่างน้อยบางทีอาจจะจำเป็นต้องจบในสายอาชีพเพื่อจะพร้อมดำเนินงานจริงอย่างต่ำก็ควรเป็นระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือถ้าจบปริญญาตรีก็บางทีอาจจะจะต้องจบมาในสายการจัดการฯลฯเนื่องจากว่า 2 สายนี้จะเป็นสายการเล่าเรียนที่ตรงแล้วก็สามารถพลิกแพลงมาดำเนินการในตำแหน่งงานนี้ได้ ความรู้ความเข้าใจสำหรับในการใช้ซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์อีกทั้ง Microsoft Word Microsoft Excel Microsoft Powerpointหรือ Microsoft Access ที่คุณควรมีความเก่งโดยเฉพาะอย่างยิ่ง Word รวมทั้ง Excel ที่คุณจำเป็นจะต้องใช้งานได้อย่างปราดเปรียวไม่ว่าจะเป็นการพิมพ์เอกสารให้ถูกตามระบบราชการรวมทั้งหน่วยงานหรือวิธีการทำตารางสรุปข้อมูลต่างๆในเชิงลึก ไม่ว่าจะคือการใช้สูตรแล้วก็ยังรวมทั้งการนำเสนอสไลด์งานในลักษณะต่างๆซึ่งแน่ๆว่าหากคุณมิได้เรียนมาการดำเนินการในตำแหน่งนี้จะเป็นการดำเนินการที่ค่อนจะยากและก็อาจก่อให้คุณสุขสบายได้ยากกับการเป็นพนักงานที่มีหน้าที่สำหรับธุรการ ลักษณะท่าทางความคล่องตัวรวมทั้งคำพูดการใช้คำกล่าวไม่ว่าจะเป็นการพูดจาชัดเจนการพูดชักนำสำหรับการติดต่อสนทนากับลูกค้าหรือหน่วยงานอื่นๆด้วยเหตุว่าจำนวนมากแล้วงานของการเป็นพนักงานที่มีหน้าที่สำหรับธุรการนั้นก็ต้องครอบคลุมในส่วนนี้ด้วยในบางครั้งคุณก็จึงควรบางทีอาจติดต่อกับ supplier หรือติดต่อกับลูกค้าเพื่อขอข้อมูลต่างๆในแต่ละหน่วยงานที่ส่งมาให้ท่านดูแลและก็แน่ๆว่าผู้กระทำตำแหน่งนี้ต้องเป็นคนที่ว่องไวมีความคล่องตัวและก็ดำเนินการภายใต้แรงกดดันได้ดิบได้ดี แล้วก็ในที่สุดทัศนคติของการเป็นพนักงานที่ทำหน้าที่ด้านการธุรการเพราะเหตุว่าในตำแหน่งนี้คนไม่ใช่น้อยเห็นว่าเติบโตได้ยากในหน่วยงานต่างๆและก็ฐานค่าตอบแทนรายเดือนบางทีอาจจะไม่สูงแต่ว่าแม้คุณมีความเข้าใจใช้ประสบการณ์ให้มีประโยชน์ทำความเข้าใจการทำงานกับผู้คนในแผนกอื่นๆรวมทั้งใฝ่หาวิชาความรู้หรือไปฝึกหัดเรียนเพิ่มจากการเป็นพนักงานที่มีหน้าที่ธุรการปกติทั่วๆไปคุณอาจจะได้เลื่อนฐานะหรือสามารถเคลื่อนย้ายงานไปยังหน่วยงานอื่นๆที่มีตำแหน่งที่สูงกว่าแล้วก็มีเงินเดือนดีกว่าได้ฉะนั้นอย่าละเลยบุคลากรแกงจับฉ่ายในบริษัทอย่างนี้อาจจะเป็นผลให้คุณได้อะไรมากยิ่งกว่าที่คิด


หางานอปิ้งไร…ถ้าหากไม่มีประสบการณ์

ประสบการณ์ เป็นคุณทรัพย์สินอย่างหนึ่งที่ผู้ประกอบกิจการและก็หน่วยงานหลายที่ปรารถนา Resume นำมาซึ่งการก่อให้เกิดความรู้สึกวิตกกังวลแก่คนที่หางานแต่ว่ามีประสบการณ์น้อย หรือพึ่งจบการศึกษาใหม่ๆรวมถึงผู้สมัครทำงานที่ปรารถนาแปลงสายอาชีพสำหรับการดำเนินงาน สิ่งเดียวกันตัวคุณเองก็อยากได้ที่จะสมัครงานเพื่อได้ประสบการณ์มาเป็นพื้นฐานสำหรับในการปฏิบัติงานเช่นกัน ดังนี้พวกเราก็สามารถที่จะแสดงถึงสมรรถนะรวมทั้งความรู้ความเข้าใจสำหรับเพื่อการดำเนินงานถึงแม้ไม่มีประสบการณ์ แต่ว่าสร้างความตรึงใจให้แก่หน่วยงานได้อย่างง่ายดาย ด้วยแนวทางดังนี้ 1. ภาพลักษณ์แรกที่น่าประทับใจ หากว่าคุณเข้าไปสมัครงานหรือได้รับช่องทางให้ไปสู่รอบสัมภาษณ์งาน ควรจะที่จะสร้างภาพลักษณ์แรกที่น่าจำให้ดีอยู่เป็นประจำ เพราะเหตุว่าทางบริษัทจะประเมินคุณตั้งแต่วินาทีแรกที่ได้เจอ ไม่ว่าจะคือเรื่องของการแต่งกายที่สุภาพอ่อนโยน ความสะอาดของร่างกายรวมทั้งเสื้อผ้าทรงผม การแสดงสีหน้าท่าทาง ลักษณะท่าทาง ที่จะทำให้ท่านมองมีวุฒิภาวะที่น่าไว้วางใจแม้ว่าจะไม่มีประสบการณ์หรือพึ่งสำเร็จการศึกษามาก็ตาม 2. การเขียนประวัติโดยย่อที่ใช้เพื่อสมัครงาน การเขียนประวัติแบบย่อสำหรับเพื่อใช้ในการสมัครงาน ถือได้ว่าสิ่งที่จำเป็นอย่างสำหรับในการสมัครงานเพื่อให้ผู้ประกอบกิจการและก็หน่วยงานเรียกไปสู่การสัมภาษณ์งาน ควรจะเขียนประวัติโดยย่อที่ใช้เพื่อสมัครงานให้เป็นมือโปรแล้วก็ติดใจสูงที่สุด เขียนให้มีความดดดเด่นและก็แสดงถึงความรู้ความเข้าใจรวมทั้งความชำนาญ ความคิดริเริ่ม คุณลักษณะสำหรับเพื่อการดำเนินงานที่ดีของคุณ ดังเช่นว่า การทำงานพิเศษในตอนปิดภาคการศึกษา การฝึกหัดงาน กระบวนการทำหน้าที่รวมทั้งจุดเด่นข้อด้อยที่คุณต้องการพรีเซ็นท์ โดยสร้างภาพลักษณ์ให้มองมีความน่าไว้ใจ ในด้านบวกเยอะที่สุด 3. การสัมภาษณ์งาน การสัมภาษณ์งานเป็นสิ่งที่จะทำให้ท่านผ่านงานแม้ว่าจะไม่มีประสบการณ์ก็ตาม คุณอาจจะมิได้เก่งหรือมีความรู้ด้านนี้แบบนาน แม้กระนั้นหากว่าคุณติดต่อสื่อสาร แล้วก็กล่าวออกได้อย่างแจ่มแจ้งแล้วก็น่าประทับใจก็จะมีผลให้ผู้ประกอบธุรกิจรวมทั้งนายต้องการที่จะรับคุณไว้ดำเนินงานอย่างไม่ต้องสงสัย แสดงถึงความรู้ความเข้าใจ ความถนัดรวมทั้งประสิทธิภาพ รวมถึงผลดีที่คุณสามารถทำให้แก่บริษัทได้ หาข้อมูลต่างๆให้แน่ ตอบปัญหาอย่างมั่นอกมั่นใจ เฉลี่ยวฉลาดและก็มีความเรียบร้อยอ่อนน้อม ฝึกหัดก่อนที่จะมีการสัมภาษณ์ทุกคราว ทั้งยังคำกริยาอาการ การนั่ง การพูด ปริศนาที่ยอดนิยมหรือปัญหาที่คาดว่าเขาจะถามรวมถึงทัศนคติที่คุณจำเป็นต้องแสดงออกมาในด้านบวกแล้วก็เป็นมือโปรสูงที่สุด รวมทั้งนี่ก็เป็นการหางานแบบที่ไม่มีประสบการณ์แต่ว่าก็เป็นที่เรียกร้องของหน่วยงานและก็ผู้ประกอบธุรกิจ สามารถใช้ประโยชน์ได้ทั้งยังผู้มาสมัครงานที่ไม่มีประสบการณ์หรือผู้มาสมัครทำงานที่กำลังจะเปลี่ยนแปลงงานใหม่ ที่จะทำให้ท่านเป็นที่พอใจแล้วก็ผ่านการรับสมัครงานสุดท้าย สิ่งกลุ่มนี้เป็นเรื่องง่าย หากคุณมีความตั้งอกตั้งใจที่ดี