Tag : รับสมัครงาน

ลงประกาศงานยังไงให้ดึงดูดใจผู้สมัครงาน “ที่ใช่” สำหรับองค์กร

ในมุมของคนหางานก็อยากได้งานที่ตัวเองต้องการ ในมุมของคนจ้างงานอย่าง HR ก็อยากหาผู้สมัครที่ใช่ ให้กับองค์กร ความท้าทายที่จะพูดถึงในวันนี้คือฝั่งของคนที่มีหน้าที่หาผู้สมัครมาทำงาน สิ่งที่กำลังเกิดขึ้นในตอนนี้คือสงครามแย่งชิงคนเก่ง การดึงดูดให้ผู้สมัครงานไปสมัครงานกับองค์กรได้นั้นเป็นการชี้วัดภาพลักษณ์ที่ดีขององค์กรทางหนึ่ง

สิ่งที่คน HR ยุคใหม่ต้องทำก็คือการสร้างแบรนด์ให้กับองค์กรผ่านการ ลงประกาศรับสมัครงาน ให้คนหางานอยากจะเข้ามาร่วมเป็นส่วนหนึ่งขององค์กร คำถามคือ HR ต้องทำอย่างไรเพื่อที่จะทำให้คนเก่งที่ใช่สำหรับองค์กรมาสมัครงานกับองค์กร

  1. ให้ข้อมูลตำแหน่งงานอย่างรอบด้าน

แสดงข้อความที่ระบุ ขอบเขตหน้าที่งาน (Job Responsibility) ใช้ชัดเจน เพื่อที่ผู้สมัครจะได้เปรียบเทียบสิ่งที่องค์กรต้องการกับความสามารถของผู้สมัครงาน  หากระบุไม่ชัดเจนก็เป็นการยากที่จะได้ผู้สมัครที่ตรงกับความต้องการขององค์กร

  1. ข้อมูลค่าตอบแทนไม่ควรเป็นความลับ

การระบุเงินเดือนและสิทธิประโยชน์ตอบแทน จะเป็นข้อมูลสำคัญประกอบการตัดสินใจของผู้สมัครงานได้  ไม่เสียเวลากันทั้งสองฝ่าย  ทั้งนี้เป็นที่รู้กันว่าเรื่องค่าตอบแทนเป็นความลับอย่างหนึ่งที่องค์กรต้องปิดไว้ไม่ให้องค์กรอื่นรู้ ดังนั้นเทคนิคที่ดีคือการระบุค่าตอบแทนเป็นช่วง เช่น ระหว่าง 70,000-100,000 บาทต่อเดือน  แล้วแต่ตกลงและความสามารถ

  1. ประกาศรับสมัครงานต้องมีข้อมูลเป็นปัจจุบันอยู่เสมอ

การประกาศรับสมัครงานในปัจจุบันทำไดหลายวิธีโดยผ่านช่องทางออนไลน์และออฟไลน์ อย่างไรก็ตามคุณต้องอัพเดทให้รายละเอียดในการประการงานเป็นปัจจุบัน บางตำแหน่งอาจต้องมีเวลาสรรหาอยู่เป็นปีหากมีการแก้ไขประกาศต้องแก้ไขในทุกสื่อที่ลงประกาศเพื่อป้องกันความคาดเคลื่อน

  1. เน้นความง่ายในการเข้าถึง

ปัจจุบันการประกาศงานสามารถทำผ่าน Application และ Social  Media ต่างๆที่แสดงผลในสมาร์ทโฟนได้แล้วคุณต้องไม่พลาดโอกาสนี้เด็ดขาดเพราะจะทำให้ตำแหน่งงานที่กำลังสรรหาเข้าถึงกลุ่มคนสมัครงานได้มากขึ้น

 

  1. สื่อสารแบรนด์ออกไปให้ดึงคนเก่งมาร่วมงาน

วิธีการสื่อสารแบรนด์มีหลากหลาย ทั้งการใช้ Viral Video การทำสื่อในกระแสหลัก หรือการจัดกิจกรรมต่างๆ ให้คนเห็นว่าองค์กรของคุณมุ่งมั่นที่จะทำกิจการใดด้วยการมีอุดมการณ์เป้าหมายอย่างไร หากสิ่งที่องค์กรกำลังทำมีความสอดคล้องกับคนเก่งที่กำลังหางานอยู่เขาเหลานั้นจะเข้ามาหาองค์กรของคุณแน่นอน ดังนั้นคุณในฐานะ HR ต้องรู้ง่ากลุ่มเป้าหมายเช่นคนรุ่นใหม่ Gen Z นั้นสนใจอะไร ต้องการทำงานกับองค์กรที่มีวัฒนธรรมอย่างไร และสื่อสารองค์กรออกมาในภาพลักษณ์ดังกล่าว

Please follow and like us: